РИТАМ РАДА ШКОЛЕ

Настава у матичној школи изводи се у две смене,у оквиру  петодневне радне недеље. Сваку смену (Црвена и Плава) чине по 20 одељења (вертикална подела).
Одељења продуженог боравка изводе наставу увек у преподневној смени.
Одвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу раде у првој смени.
У матичној школи прва смена почиње са радом у 8:00,а друга смена у 14:00.Смене се мењају недељно.
Издвојенa одељењa у Трмбасу и Букуровцу почињу  са радом у 8:00 сати.
Настава у Трмбасу организује се у комбинованим одељењима I – III, и  II-IV разред, а издвојено одељење у Букуровцу  у II и III  разреду.
Настава у матичној школи организоваће се у учионицима,  кабинетима, медијатеци... према утврђеном распореду часова.
Ваннаставне активности се изводе између смена од 12:00 до 13:30 сати  према посебном распореду и програму рада.

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА

РАСПОРЕДИ ПИСАНИХ ПРОВЕРА

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР РАДА

Динамика током школске године

1. 9.2021. године - почетак редовне наставе
16.9. 2021. године - почетак рада допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
30.12. 2021. године-завршетак првог полугодишта
24.1. 2022. године--почетак другог полугодишта
7.6.2022. године-завршетак другог полугодишта за ученике  VIII раз.
21.6.2022. године-завршетак другог полугодишта за ученике од  I-VIIраз
28.6.2022.године-свечана подела ђачких књижица за ученике од I-VII раз.
25. и 26. 3. 2022. године –пробни завршни испит за ученике осмог разреда
22.,23. и 24. 6. 2022 године – завршни испит за ученике осмог разреда

Дани културних и спортских активности

Због тренутне епидемиолошке ситуације ови дани нису планирани

 

 Школски распусти:

11.-13. 11. 2021.- јесењи распуст
30.12. 2021..- почетак зимског распуста
24.1. 2022.- завршетак зимског распуста
22.4.2022.- почетак пролећног распуста
3.5.2022.- завршетак пролећног распуста
21.6.2022- почетак летњег распуста
31.8.2022.- завршетак летњег распуста

Наставне суботе:

 

У Школи се радно празнује:

СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  (27. јануар), Светосавска академија
ВИДОВДАН – Спомен на Косовску битку  (28. јун )
8.11. обележава се као Дан просветних радника
Ученици и запослени у Школи имају право да не раде на први дан крсне славе.
 21.10.  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Велики школски час, Дан стрељаних ђака и ослобођења града
22.4. – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату
 6. 5. -  ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ЂУРЂЕВДАН
9.5. - Дан победе         

Класификациони периоди

3.11.2021.-завршетак I наставног периода
30.12. 2021..-завршетак  I  полугодишта
10.4.2022.- завршетак  II наставног периода
7.6.2022.-завршетак редовне наставе за ученике V I I I  разреда
21.6.2022.-завршетак редовне наставе за ученике од I-VII  разреда
8.-21..6.2022.- припремна настава за ученике  V I I I  разреда
8.-21.6.2022.- поправни  и разредни испити за ученике  V I I I разреда
17.-21.8.2022.- припремна настава за ученике од I-VII разреда 
24.-28.8.2022.- поправни  и разредни испити за ученике од I-VII  разредаЕкскурзије