Ликовна секција у нашој школи одржава се сваке недеље. Кроз програме и приступе васпитно- образовног рада ликовне секције ученици се упознају са цртачким и сликарским техникама, као и техникама моделовања. Основни циљ ликовног васпитања и образовања јесте да својом концепцијом развија ликовну и визуелну културу деце и еманципује њихову личност. Планирано је и да се изађе из школског оквира тј. да се уметност доживи на лицу места, у музејима, галеријама, спомен- збиркама, што ученици са члановима секције и посећују. Настава ликовне секције није орјентисана сам на естетске компоненте, сводећи тако уметност на ниво чулних сензација, већ представља култивисан или виши ниво комуникације ученика са окружењем , као и учење кроз активирање метакогнитивних нивоа мишљења. Радови настали на часовима ликовне секције су више пута награђивани на локалним и међународним ликовним конкурсима, на које ученици редовно одговарају.

Ученици четвртог разреда учествују у раду ликовне секције. Циљеви и задаци ове секције су: развијање способности ученика за опажање облика, величина, боја, светла и положаја облика у природи; оспособљавање ученика за коришћење техника и средстава ликовно-визуелног изражавања; развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности; развијање радних навика и подстицање одговорног односа према обавезама; социјализација кроз рад и дружење. Ученици својим уметничким делима украшавају пано у холу школе и учествују на ликовним конкурсима предвиђеним за овај узраст.

 

 

У месецу новембру одржано је међународно ликовно такмичење на тему: "Ја волим Санкт Петерсбург"; које је имало за циљ гајење поштовања према културном и историјском наслеђу и промовисање позитивне слике о Санкт Петерсбургу, као и развијање креативних способности деце и адолесцената и подстицања њиховог интересовања за Санкт Петерсбург. Такмичење је било отворено за ученике основних и средних школа узраста од 8-15 година . Велики број ученика у сарадњи са наставницима ликовне културе и на часовима истих се одазвало на ликовни конкурс. Тим поводом, у понедељак, 02.12.2019. године са почетком у 13х, одржан је свечани пријем награђених ученика у Свечаном салону Градске управе. Награђених 5 ученика наше школе је присуствовало пријему у пратњи наставнице ликовне културе Маје Мрдаковић.