„CODE CLUB“ основан је после обуке "Школа за 21.век" са циљем да се међу ученицима развије интересовање за програмирање и да се ученици оспособе за употребу микробитова у решавању проблема из свакодневног живота. Одзив ученика је велики и у плану је да се омогући свим заинтересованим ученицима да присуствују часовима секције. Чланови секције редовно учествују на домаћим и међународним конкурсима и у свим активностима школе. Сваке године учествујемо у међународној недељи програмирања „CODE WEEK“.